Kebenaran Tidak Dapat Dikenali dari Kepribadian Seorang

Imam Ali Kenalilah kebenaran 001
Kenalilah kebenaran

Kebenaran –  Pada perang Jamal, seorang bernama Harit bin Hud mengatakan;

“Aku bingung, disatu barisan berdiri Ummul Mukminin Aisyah (isteri Rasulullah), Zubair bin Awwam (pedang Islam) sahabat dan anak paman Rasul dan Thalhah bin Ubaidillah al-Khair seorang sahabat Rasul yang yang dikenal sebagai pekerja keras.

Sementara dibarisan lain berdiri Ali bin Abi Thalib dan putra-putranya serta Ammar bin Yasir.

Lalau bagaimana kita dapat mengenali siapa yang benar diantara mereka yang berperang ini?

Imam Ali Bin Abi Thalib menjawab,

“Wahai Harits! Caramu berfikirmu itu terbalik. Bila engkau melihat sahabat secara lahiriahnya maka engkau akan bingung menentukan seperti itu, mana yang benar dan mana yang salah?

Ketahuilah bahwa kebenaran dan kebatilan itu tidak dapat dikenali dari kepribadian seorang. Kenalilah kebenaran itu sendiri, sehingga engkau dapat mengenali siapa orang-orangnya. Dan kenalilah juga kebatilan sehingga engkau dapat juga mengenali siapa orang-orangnya.”

Baca juga :   POLITIK DAN PERANG - Politik adalah Perang Tanpa Senjata

Leave a Reply

Your email address will not be published.